ZS01Základní škola a Mateřská škola Olešnice, Olešnice 17 je malotřídní školou s pěti postupovými ročníky. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd. V jedné třídě se vzdělává 1.-2.ročník, ve druhém 3.,4. a 5.r.. V případě možnosti preferujeme samostatný 1.ročník. V letošním školním roce navštěvuje školu 40 žáků.

Budova základní školy se nachází v obci Olešnice. Je to spádová škola pro obec Buková a Lhotka, ale děti k nám dojíždí i z Trhových Svinů, z Hluboké u Borovan, z Petříkova, z Borovan, Nových Hradů, dokonce i z Českých Budějovic.

Budova školy se nachází uprostřed obce Olešnice. Naše škola je po celý rok spjata s okolní přírodou a za příznivého počasí probíhá výuka přímo v přírodě. Blízkost přírody chápeme jako velké pozitivum, kterého se snažíme maximálně využít.

ZS03Základní škola sídlí v jedné budově. Kromě dvou učeben je zde žákům k dispozici školní družina, jídelna a nově zařízená místnost plná knížek. Každá třída má vlastní interaktivní tabuli ActivBoard, se kterou žáci rádi pracují. Samozřejmostí je velký koberec v zadní části třídy, volně přístupné encyklopedie a didaktické hry. Na chodbě školy je umístěn relaxační koutek s dětským kulečníkem a skákacím panákem.
Součástí budovy školy je školní zahrada s pergolou. Je využívána k relaxaci o velkých přestávkách a pobytu školní družiny, pro výuku v letních měsících. Pro děti je tu připravena také možnost sportovního vyžití při různých míčových hrách. Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, využívá prostory místní sokolovny, fotbalové hřiště, okolní přírodu. V zimě chodíme bruslit na místní rybníky, nebo sáňkovat a bobovat s nedalekých kopců, na jaře trávíme lyžařský týden na Šumavě. V červnu měříme svou fyzičku Olešnickým triatlonem. Jednou za dva roky jezdí děti do Plavecké školy v Borovanech.

ZS05Základní škola disponuje 12 notebooky – 9 žákovskými a 3 učitelskými. Na všech počítačích je žákům umožněn přístup na Internet během vyučování i po něm. Škola provozuje jedno oddělení školní družiny a nabízí řadu odpoledních volnočasových aktivit. Zájmová nabídka je aktualizována konkrétně pro daný školní rok.