IMG_0336.JPGZákladní škola a Mateřská škola Olešnice, Olešnice 17 je malotřídní školou s pěti postupovými ročníky. Žáci jsou rozděleni do tří tříd. V jedné třídě se vzdělává 1.ročník, ve druhé 2.a 3.r. a ve třetí 4. a 5..ročník. V případě možnosti preferujeme samostatný 1.ročník. V letošním školním roce navštěvuje školu 46 žáků.

Budova základní školy se nachází v obci Olešnice. Je to spádová škola pro obec Buková a Lhotka, ale děti k nám dojíždí i z Trhových Svinů, z Petříkova, z Borovan.

Budova školy se nachází uprostřed obce Olešnice. Naše škola je po celý rok spjata s okolní přírodou a za příznivého počasí probíhá výuka přímo v přírodě. Blízkost přírody chápeme jako velké pozitivum, kterého se snažíme maximálně využít.

IMG_0337.jpgZákladní škola sídlí v jedné budově. Kromě tří učeben je zde žákům k dispozici školní družina a místnost plná knížek. Každá třída má vlastní interaktivní tabuli ActivBoard, se kterou žáci rádi pracují. Samozřejmostí je velký koberec v zadní části třídy, volně přístupné encyklopedie a didaktické hry. Na chodbě školy je umístěn relaxační koutek s dětským kulečníkem a skákacím panákem. Škola se může pyšnit novou jazykovou učebnou, která byla zbudována místo nevyužité půdy. Je z ní krásný výhled na Novohradské hory.

Součástí budovy školy je školní zahrada s pergolou. Je využívána k relaxaci o velkých přestávkách a pobytu školní družiny, pro výuku v letních měsících. Pro děti je tu připravena také možnost sportovního vyžití při různých míčových hrách. Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, využívá prostory místní sokolovny, fotbalové hřiště, okolní přírodu. V zimě chodíme bruslit na místní rybníky, nebo sáňkovat a bobovat z nedalekých kopců, na jaře trávíme lyžařský týden na Šumavě. V červnu měříme svou fyzičku Olešnickým triatlonem. Jednou za dva roky jezdí děti do Plavecké školy v Borovanech.

IMG_0381.JPGZákladní škola disponuje notebooky a interkativními panely v každé učebně. Na všech počítačích je žákům umožněn přístup na Internet během vyučování i po něm. Škola provozuje dvě oddělení školní družiny a nabízí řadu odpoledních volnočasových aktivit. Zájmová nabídka je aktualizována konkrétně pro daný školní rok.