Školní družinu navštěvuje 30 žáků a vede ji paní Eva Troupová.

Místnost školní družiny je dostatečně prostorná, vybavená novým nábytkem, kobercem a gaučem. Každý rok se obnovuje fond hraček, stavebnic a dětských her. Nechybí zde televize, video a nové DVD.

Činnost družiny je velmi pestrá a kopíruje dění školy. Když škola organizuje projekt nebo akci, školní družina se hned připojí svými dalšími nápady. Dětem je nabídnuta tělovýchovná, přírodovědná, estetická i odpočinková činnost. V případě hezkého počasí jsou děti na školní zahradě, blízkém pískoviště nebo hrají hry v přírodě.

01 sd sm02 sd sm