IMG 6192Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy.

STRAVOVÁNÍ - strávník se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně alespoň jeden den předem, zákonný zástupce žáka vyplňuje na začátku školního roku přihlášku ke stravování.

PLACENÍ STRAVNÉHO - inkasem z účtu

Nutno si vyřídit svolení k inkasu stravného z účtu majitele na účet číslo: 51-8908780277/0100 a přinést číslo účtu do školní jídelny.

Stravné strháváme začátkem měsíce, nejpozději do 10. dne v měsíci.

Neuhrazení školného může být důvodem k ukončení docházky do MŠ, neuhrazení stravného bude důvodem k nevydání obědů.

U nastaveného inkasa je třeba zkontrolovat omezení finanční částky k inkasu, popřípadě ji navýšit dle tabulky.

Naše doporučení:

  • stravné + školné MŠ = 1 100,-Kč
  • stravné + školné ŠD = 700,-Kč
  • pouze stravné ZŠ 600,-Kč
  • pouze stravné MŠ 750,-Kč

Způsob zadání platby:

1) Nastavte v elektronickém bankovnictví

- zadat svolení k inkasu

- variabilní symbol nevyplňujte

- povolit finanční limit tak, aby byl dostatečný, v případě sourozenců se částky sčítají

2) Osobní domluva a nastavení na pobočce banky

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ - se provádí vždy den předem, nejpozději do 7.00 h toho dne, osobně nebo telefonicky na tel.čísle 725 056 115. Strava se mimo jídelnu nevydává. Výjimku povolí vedoucí školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit.

Úřední hodiny školní jídelny jsou denně od 6.30 do 14 hodin