• Ing. Eva Marešová – předsedkyně ŠR, členka ŠR za zákonné zástupce žáků
  • Mgr. Dagmar Lošková – člen ŠR za zřizovatele
  • Mgr. Kateřina Švehlová – členka ŠR za pedagogické pracovníky